...
Menu Zamknij

Intencje mszalne 27.02-5.03

Poniedziałek 27.02
1600

1) † Stanisława Prędkiego – zam. brat Tadeusz z rodziną
2) † Otolię Kryczkę – zam. rodzina Bracisiewiczów ze Śladkowa
1630-1730 Adoracja Najświętszego Sakramentu
Wtorek 28.02
700
1) † Helenę Lorek – zam. rodzina Połatków i Klasów
2) O zdrowie dla pewnej osoby – zam. rodzina

Środa 1.03
1600

1) † Krystynę Kolarz – zam. Adam i Kinga Wójcik z rodziną
2) † Krystynę Kolarz – zam. Beata i Szymon Wawszczyk
1630
1) † Janinę Bucką – od uczestników pogrzebu
Czwartek 2.03
1500-1600 Adoracja Najświętszego Sakramentu

1600
1) O nowe, liczne i święte powołania do kapłaństwa oraz za kapłanów objętych modlitwą margaretkową – zam. grupy parafialne
2) † Józefa Grabalę – zam. Marianna z rodziną
Piątek 3.03
1600 Msza Święta zbiorowa w intencji zmarłych:
† Stanisława Nowaka – zam. żona
† Władysława Załęckiego – zam. wnuczek Emil z żoną
† Józefę Sagan – zam. rodzina Kondek
† Agnieszkę Chruszewską – zam. koleżanki Justyna i Anna z Galowa
† Janinę Kowalską – zam. córka Edyta z rodziną
† Mirosława Kumora – zam. uczniowie kl. VIII z Buska-Zdroju
† Janinę Służalską – zam. córka Bożena
† Stanisława, Krystynę Płochów
† Mariannę, Jana Wojtaszków
† Janinę Bucką – zam. rodz. Mierzwów
† Stefana, Teodorę Koszelów ††† Koszelów
† Helenę Madej – zam. córka Janina Nowak z rodziną
† Andrzeja Majchra – zam. swatów Wilczyńskich
† Mariannę, Zygmunta Wojciechowskich – zam. córka Agata z rodziną
1645 Droga Krzyżowa

Sobota 4.03 Święto św. Kazimierza
1500-1600 Adoracja Najświętszego Sakramentu
1600

1) Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za wszelkie zniewagi i profanacje
2) Zbiorowa za zmarłych:
† Bronisława, Józefa Jasińskich
† Krzysztofa Lecha – zam. Anna i Leszek Rzadkowscy z rodziną
† Otolię Kryczkę – zam. rodzina Bębenków
† Agnieszkę Chruszewską – zam. Marzena i Jan Płatkowie z rodziną
† Mieczysława Bąka – zam. kol. i kol. Joli i Zbyszka z Korytnicy
† Alfredę Wtorek (1 r. śm.) – zam. córka Agnieszka z rodziną
† Janinę Służalską – zam. córka Wiesława z rodziną
† Kazimierza Noconia – zam. sąsiedzi z ul. Podkamienica
† Bronisława Zawora (10 r. śm.) – zam. córka Zdzisława
† Janinę Bucką – zam. siostra z rodziną
† Andrzeja Majchra – zam. rodz. Dybków i Marcińców
† Mariannę Drab (1 r. śm.) – zam. córka z rodziną
† Agnieszkę Chruszewską – zam. Halina Bendkowska i Marek Płatek z rodzinami
† Helenę Kunecką – zam. córka Jola

Niedziela 5.03 II Niedziela Wielkiego Postu
800
1) † Stefana Bracisiewicza (2 r. śm.) – zam. córka
2) † Helenę, Adama Kaszów – zam. córka Małgorzata z rodziną
1000
1) † Konrada Klementowskiego, Wiktorię, Jana Liszajów; Zofię, Stanisława, Józefa Klementowskich
1200   
2) † Zdzisława (22 r. śm.), Antoniego Rajkowskich, Honoratę, Adama, Krzysztofa Kryczków – zam. Teresa Rajkowska
1440 Gorzkie Żale
1500
1) Za parafian
2) † Stefanię (11 r. śm.), Franciszka (31 r. śm.) Powroźników ††† z rodziny – zam. syn Włodzimierz z żoną

 Myśl na ten tydzień

O ile miłowanie przyjaciół jest cechą wszystkich, to miłowanie nieprzyjaciół jest już jedynie domeną chrześcijan

Tertulian

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.