Menu Zamknij

Wypominki

Bożemu Miłosierdziu i naszym modlitwom polecamy zmarłych: Bpa Kazimierza Ryczana;
Kapłanów pracujących w ostatnich latach w naszej parafii:
Jana Syrkiewicza, Wincentego Banacha, Władysława Kwiecińskiego, Jana Ciemińskiego, Stefana Pytlarza, Edmunda Tarnówkę, Kazimierza Furmnańczyka; fundatorów i budowniczych naszego kościoła; pomordowanych w obronie naszej Ojczyzny.

Zmarłych z naszych rodzin bliskich naszym sercom:

† Grzegorza Bracisiewicza, Natalię, Stefana Durnaś, Jana Ciechanowicza, Stanisława Sikorę; Leonarda Służalskiego; Edytę, Zenona Wtorków; Tadeusza, Ludomira Kryczków; Tomasza, Macieja Kowalskich; ††† Wojnowskich, Panków; Weronikę, Feliksa Domagałów; ††† Chmielewskich, Wojtaszków; Helenę, Franciszka Szafrańców; Jana Wacha; Krystynę Szafraniec; Małgorzatę, Bogumiła, Czesława, Janusza Chrobotów ††† Domagałów, Juszcze; Andrzeja Sobczyka, Emilię, Edwarda Pasteczków; Jana Mołasa; Mariana, Waldemara Wojciechowskich; Ignacego, Otylię, Tadeusza Gawlików; Franciszka Rasałę; Czesława Pyrza; Zygmunta Bobera, Jana Górkę, Helenę, Janinę, Feliksa Rulskich; Władysława, Anielę, Leona Lechów, Józefa, Władysława Śreków; Stefana, Stanisława, Janinę, Barbarę Tazbirów; Józefa, Tadeusza Kuzów; Katarzynę, Władysława, Stanisława Nowaków; Antoninę, Jana Struzików; Stefana, Janinę, Stanisława, Józefa Cyganów; Mariannę, Jana, Władysława Harów; Agnieszkę, Jana Kaszów; Józefa Grochowinę, Zofię, Michała Kozieł; Teodorę, Zygmunta Kowalów, Sylwestrę, Pawła Lasiów, Marię, Jana Pańsko; Wacława Stradowskiego, Honoratę Saltarską, Zbigniewa Liska; Henryka, Władysławę Ryniów, Bogumiłę Sołtys, Sabinę Stępień; Genowefę, Ignacego Janików; Zuzannę, Ignacego Grędów; Zenona Juszcze, Genowefę, Józefa Opozdów; Władysława, Janinę, Jana, Katarzynę, Bolesława, Albinę Bierońskich; Stanisława, Marię, Jana Wnuków; Czesława, Eleonorę Michalskich; Romana Kowala, Stanisławę, Antoniego, Edwardę Kowalów, Stanisława Radosza; Mariannę, Józefa Lachowskich, Józefa, Jana Majchrów; Teresę Klementowską, Annę, Teofila Klementowiskich, Władysławę, Antoniego Krajów; Mariusza, Helenę, Romana Chrobotów; † Mariannę, Feliksa, Agnieszkę Czajorów; Leokadię, Władysława Orłów; ††† Grochowinów; Wiesława Kaweckiego, Krystynę Trelę; Wiktorię, Jana Puchałów; Tomasza, Mieczysława Mizdrów, Mariannę, Idziego Cieplińskich; Kazimierę Jarosz, Zofię Stępień; Stefanię, Józefa Ścisło; Kazimierza Urbana ††† Buckich, Urbanów, Stańczyków; Jana, Agnieszkę, Mariannę Kowalów, Jana, Józefę Wojciechowskich.

Bożemu Miłosierdziu i naszym modlitwom polecamy zmarłych: papieży, biskupów – ks. Bpa Kazimierza Ryczana;
Kapłanów pracujących w ostatnich latach w naszej parafii:
Jana Syrkiewicza, Wincentego Banacha, Władysława Kwiecińskiego, Jana Ciemińskiego, Stefana Pytlarza, Edmunda Tarnówkę, Kazimierza Furmnańczyka; fundatorów i budowniczych naszego kościoła; pomordowanych w obronie naszej Ojczyzny.

Zmarłych z naszych rodzin bliskich naszemu sercu:

† Tadeusza Szafrańca, ††† Szafrańców, Janików; Zofię, Stanisława, Wincentego Lubachów, ††† Grędów, Górów; Andrzeja Koselę, Zygmunta Kryczkę, Zofię, Mariannę Fugat; Stanisławę, Michała Kaszów; Genowefę, Jana, Zenona Kryczków, Klaudię Pietrzyk, Wandę, Edwarda Felisiaków; Konrada Klementowskiego, Wiktorię, Jana Liszajów, Zofię, Stanisława, Józefa Klementowskich; Andrzeja Równiaka; Zenona, Edytę Wtorków; Stanisława Koźbiała, Stanisława Jestrzębia, Marka Panka; Józefa, Bernardynę Pabis, Jana, Natalię Grochowinów; Zenona, Stanisława Kowalskich ††† Juszcze, Klementowskich; Zenona Kawacza; Ewelinę, Agnieszkę, Stefanię, Franciszka Powroźników; Annę Wiśniewską; Józefa Sokołowskiego ††† Kryczków; Janinę, Błażeja Równiaków; ††† Makówków, Janusów; Andrzeja Koselę; Kazimierza Walęzaka; Adolfa, Krystynę Żmudów, Henryka Mazurkiewicz; Marka Bugaja, Józefę, Ignacego Maciągów; Zbigniewa, Katarzynę Koźbiałów; Mariannę, Władysława Chmielewskich; Zenona Kryczkę, Edwarda Domagałę, Mariannę, Adama Musiałów; Zdzisława, Irenę Grędę, Bolesława Kopiniaka; Helenę, Jana Ludwikowskich, Mariannę, Juliana Grochowinów; Józefa Pirasa, Leonarda Skibę; Stanisława Czaplę, Stanisławę Wojciechowską; Jerzego Zawieruchę, Stanisławę, Antoniego Makówków ††† Zawieruchów; Leszka Skibę; Irenę, Witolda Krzemieniów; Helenę, Adama Kaszów; Henryka Kowala; Tadeusza, Władysława, Stanisławę Polak; Zofię, Józefa Stachowiczów; Marka, Stanisława Wieczorków, Edwarda Pasternaka; Bogumiłę, Franciszka Kwietniów ††† Kwietniów, Chrobotów; Tadeusza Chmielewskiego ††† Makówków; Stanisława, Mirosława Gajskich; Stanisława Kryczkę, Mariusza Strzałkę; Tadeusza Grędę ††† Grędów; Andrzeja Ścisło, Leokadię, Izydora, Janusza Tomczyków; Bronisława Nizioła; Mariannę, Antoniego Sochów; Annę, Romana Grędów; Juliana Banasika, Franciszka, Franciszkę Cieplińskich; Jana Rodaka, Zofię, Romana Milewiczów, Jana Lasię ††† Lasiów, Zająców; Marka, Ryszarda Domagałów; Józefa, Macieja, Tomasza Kowalskich, Adama Makówkę, Janusza Domagałę; Józefę, Jana, Janinę Wojciechowskich, Antoniego Koźbiała; Józefa Maja ††† Makówków, Szczygłowskich; Józefa, Felicję Bułajów, Ireneusza Jastrzębia; Mieczysława Załęckiego, Józefa, Mariannę Lachowskich; Teodozję, Bronisława Makówków; Wiesławę Mrożek; † Mariannę, Andrzeja, Zbigniewa Chrobotów, Ireneusza, Janinę, Antoniego Stachurskich; Genowefę, Jana, Witolda Głowackich; Sławomira, Jana Sady; Mariana Pabisa, Jana, Stanisławę Molisaków, Franciszka, Katarzynę Łąckich; Mieczysława Kryczkę, Katarzynę, Bolesława, Ryszarda Szafrańców; Kazimierę, Leona Sędków; Ewę, Stanisława, Ryszarda Cyganów, Agnieszkę Piątek; Sławomira Grędę ††† Kocjanów, Grędów; Jana, Henryka, Andrzeja Stępniów; Jana, Agatę Grędów; Józefę Koselę, Stanisława Wacha; Jana Kozieł; Genowefę Bucką, Feliksa, Stanisława Powroźników; Katarzynę, Wincentego Banasików, Ryszarda, Genowefę, Józefa Załęckich; Dariusza Gimela.

Bożemu Miłosierdziu i naszym modlitwom polecamy zmarłych: papieży, biskupów – ks. Bpa Kazimierza Ryczana;
Kapłanów pracujących w ostatnich latach w naszej parafii:
Jana Syrkiewicza, Wincentego Banacha, Władysława Kwiecińskiego, Jana Ciemińskiego, Stefana Pytlarza, Edmunda Tarnówkę, Kazimierza Furmnańczyka; fundatorów i budowniczych naszego kościoła; pomordowanych w obronie naszej Ojczyzny.

Zmarłych z naszych rodzin bliskich naszemu sercu:

Krystynę, Antoniego Makówków, Tadeusza Mołasa; Zenona Kolarza; Mikołaja, Zofię, Czesława Wachów; Iwonkę Krakowiak, Weronikę, Jana Szafrańców, Lucynę, Kazimierza Krakowiaków; Sylwestra Szczygła; Krystynę Prucnal; Kazimierza, Krystynę Juszczak; Dariusza Pedrycza; Teresę Ścisło; Janka, Teresę, Weronikę, Jana Skibów, Helenę, Wincentego Kuneckich; Mieczysława Korubę ††† Nawrotów; Jacka, Otylię Kwapiszów; Bronisława Gorczycę, Danutę Musiał, Franciszka Wojtaszka, Annę, Antoniego Klamków; Leokadię, Stanisława Grochowinów; Macieja Lasię; Magdalenę Wojciechowską, Cecylię, Stanisławę, Michała Gawlików, Agnieszkę, Jana Kaszów; Leszka Włuska, Dionizego Pabisa; Halinę Sarnę, Grzegorza Cygana; Antoniego Klementowskiego, Reginę, Józefa Chrobotów; Adolfa, Krystynę Oczkowiczów, Jana, Teklę Bronkowskich; Teofila, Weronikę Kryczków; Janusza, Edwarda Rogowskich; Walerię, Stanisława Adamczyków; Edytę Wtorek, Jana, Józefę Poradów, Józefa, Stefanię Kowalów, Teofila Pyrza ††† Poradów, Wojciechowskich; Mariana Rynię, Adama, Paulinę, Danutę, Zdzisława, Dariusza Grędów; Ireneusza, Janinę, Antoniego Stachurskich; Cecylię Gawlik, Magdalenę Wojciechowską, Agnieszkę, Jana Kaszów, Juliannę, Stanisława Marców; Jacka, Jerzego Cierpikowskich; Tadeusza Krupę; Teresę Kaszę; Wandę Żyłę; Henrykę, Józefa Błachów, Longina Korubę; Ludwikę, Adama Kolanów, Irenę, Edwarda Molendów; Agnieszkę, Krzysztofa Szczygłowskich; Marka Wojtaszka; Genowefę, Bronisławę, Józefa Maciągów; Antoniego, Zuzannę Chrobotów;† Annę, Jana Rusaków, Antoniego, Genowefę Kryczków; Mieczysława, Longinę Jaskulskich, Stefanię, Wojciecha Milewskich.