Menu Zamknij

Muzeum parafialne

W sobotę, 20 września 2014 r. miało miejsce otwarcie pierwszego w diecezji kieleckiej Muzeum Parafialnego w Szańcu k. Buska-Zdroju. Muzeum mieści się w nowootwartym Wiejskim Domu Kultury. Ta niecodzienna uroczystość licznie zgromadziła parafian oraz wiele osób z Buska i okolic.

Uroczystości otwarcia poprzedziła Msza św. pod przewodnictwem proboszcza parafii w Szańcu ks. kan. Marka Tazbira. Proboszcz witając przybyłych gości, wyraził nadzieję, że nowopowstały Wiejski Dom Kultury, a przede wszystkim „Muzeum Parafialne przyczyni się do  rozwoju kultury oraz lepszego poznania historii i tradycji utkanych wiarą naszych ojców tej szanieckiej ziemi”. Eucharystię koncelebrowali: ks. Kazimierz Furmańczyk, były proboszcz, ks. Piotr Muszyński z Krajna oraz ks. Krzysztof Tkaczyk, obecny wikariusz. Kazanie wygłosił dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Kielcach ks. kan. Paweł Tkaczyk.

Kaznodzieja w swojej homilii mówił o roli i znaczeniu kultury w życiu człowieka.  Odnosząc się do nowego Muzeum Parafialnego zaznaczył, iż jest ono miejscem „które świadczy o historii tej ziemi, a także o jej dziedzictwie, które należy pielęgnować”. – „Dar szanieckiego Domu Kultury to przede wszystkim dar ludzi, którzy zechcieli ten dom zbudować (…) Mamy wszyscy nadzieję, że ten dom niczym ziarno wrzucone w ziemię przyniesie plon z którego wszyscy będziemy korzystać” – podkreślił ks. Tkaczyk. 

Pierwsze w diecezji Muzeum Parafialne, prezentuje parafialne zbiory sakralne m.in.: ornaty, kapy, naczynia liturgiczne, wota, relikwiarze oraz księgi liturgiczne. Wszystkie te przedmioty obrazują życie parafii i parafian w Szańcu. Wystawa „szanieckie skarby”, powstała z inicjatywy pasjonatów historii i przeszłości. Pragnęli oni ukazać dzieje wsi i parafii Szaniec. Pierwszego rozpoznania i oceny zachowanych przedmiotów, udostępnionych przez ówczesnego proboszcza ks. Kazimierza Furmańczyka, dokonała pochodząca z Szańca Małgorzata Niechaj, kustosz Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Realizacja pomysłu odnowienia, zachowania i prezentacji „skarbów parafialnych” znalazła finał w wybudowanym budynku domu kultury.

Konserwacje cennych pamiątek zostały powierzone specjalistom z różnych dziedzin: księgi Pracowni Konserwacji Biblioteki Jagiellońskiej natomiast szaty liturgiczne Pracowni Konserwacji Tkanin a obrazy Pracowni Konserwacji Obrazów Muzeum Miasta Krakowa. Wystawę uzupełniają historyczne zdjęcia, ukazujące kościół w Szańcu z zewnątrz oraz jego wnętrze z wyposażeniem. Obok sali wystawowej, w innych salach Wiejskiego Domu Kultury są prezentowane fotografie historyczne, ukazujące wieś i jej mieszkańców oraz zdjęcia współczesne. W przyszłości planowane są tematyczne i okazjonalne wystawy czasowe, różnego typu spotkania, warsztaty oraz imprezy kulturalne.

Najstarsze zapisy źródłowe dotyczące Szańca pochodzą z 1229 r., gdy biskup krakowski Iwo Odrowąż nadał klasztorowi cystersów w Mogile k. Krakowa prawo patronatu nad kościołem w Szańcu wraz z prebendą. Pierwotny kościół powstał w XII lub XIII w. Obecny kościół, którego fundatorem i konsekratorem był biskup wrocławski, kanclerz koronny Krzesław z Kurozwęk, wzniesiony został z 1499 r. W ołtarzu głównym znajduję się rzeźba Madonny z Dzieciątkiem zwana Łokietkówną z 2 poł. XIII w. Kościół zbudowany jest z ciosów kamiennych w stylu gotyckim.    

Ks. Krzysztof Tkaczyk