Menu Zamknij

Duszpasterze

Proboszcz

ks. kan. Marek Tazbir

Urodzony w 1961 r. Pochodzi z parafii pw. Narodzenia NMP w Książu Małym. Święcenia kapłańskie przyjął w 1987 r., mianowany proboszczem
w 2013 r. Kanonik Honorowy Kapituły Wiślickiej.

Wikariusz

ks. Michał Bieroński

Urodzony w 1995 r. Pochodzi z parafii pw. Trójcy Świętej w Jędrzejowie. Święcenia kapłańskie przyjął w 2020 r. z rąk ks. bpa Jana Piotrowskiego, mianowany wikariuszem w 2020 r.