Menu Zamknij

Duszpasterze

Proboszcz

ks. kan. Marek Tazbir

Urodzony w 1961 r. Pochodzi z parafii pw. Narodzenia NMP w Książu Małym. Święcenia kapłańskie przyjął w 1987 r., mianowany proboszczem
w 2013 r. Kanonik Honorowy Kapituły Wiślickiej.

Wikariusz

ks. Grzegorz Petrus

Urodzony w 1984 r. Pochodzi z parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łopusznie. Święcenia kapłańskie przyjął 27.05.2023 r., mianowany wikariuszem 22.08.2023 r.