...
Menu Zamknij

Intencje mszalne 1.03-7.03

Poniedziałek 1.03

1600
1) † Mariana Pabisa 
2) † Czesława Kowalczyka – zam. rodz. Kowalów, Wtorków, Załęckich
1630
1) † Irenę Ciacię – od uczestników pogrzebu
2) † Jerzego Musiała – od uczestników pogrzebu
1700-1800 Adoracja Najświętszego Sakramentu

Wtorek 2.03
700
1) † Jana Bąka
2) † Jana Szafrańca – zam. rodz. Dębców

Środa 3.03
1600

1) † Mariana Pabisa – zam. Justyna Molisak z synem Filipem
2) † Danutę Justyniarską – zam. Koło Różańcowe z Szańca
1630
1) † Idziego Cieplińskiego – od uczestników pogrzebu
2) † Juliana Załęckiego – od uczestników pogrzebu

Czwartek 4.03
1500-1600 Adoracja Najświętszego Sakramentu

1600
1) O nowe, liczne i święte powołania do kapłaństwa oraz o świętość kapłanów
2) † Kazimierza Hynka – zam. dzieci

Piątek 5.03
1600 Msza Święta zbiorowa w intencji zmarłych:
† Mariana Pabisa – zam. rodzina Kaletów
† Czesława Kowalczyka – zam. Alfreda Kryczka i rodz. Szostaków
† Macieja Kowalskiego – zam. córka Paulina z narzeczonym
† Juliana Korubę – zam. Marcin z rodziną
† Stefana Szczygła – zam. swatowie z Szańca
† Jana Szafrańca – zam. żona z córką
† Antoninę, Pawła Lachowskich
† Henryka Korubę – zam. rodz. Lachowskich i Wojciechowskich
† Idziego Cieplińskiego – zam. sąsiedzi z ul. Galowskiej
† Juliana Załęckiego – zam. córka Elżbieta z rodz.
† Irenę Ciacię – zam. siostra Stefania
† Jerzego Musiała – zam. siostra Marzena z rodz.
† Mirosławę Matlewską – zam. rodzina
† Czesława Chrobota – zam. sąsiedzi Lachowscy
† Adama Lasię – zam. sąsiedzi z ul. Murowanej
1645 Droga Krzyżowa

Sobota 6.03
1500-1600 Adoracja Najświętszego Sakramentu
1600

1) Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za wszelkie zniewagi i profanacje
2) † Ewę Kozieł – zam. wnuczka Iwona

Niedziela 7.03 III Niedziela Wielkiego Postu
800
1) † Konrada Klementowskiego, Wiktorię, Jana Liszajów, Zofię, Stanisława, Józefa Klementowskich
1000
1) † Romana Stępnia – zam. żona
1200   
1) Za parafian
2) † Zdzisława (21 r. śm.), Antoniego Rajkowskich, Honoratę, Adama, Krzysztofa Kryczków – zam. Teresa
1440 Gorzkie Żale
1500
1) † Franciszka Wojtaszka (10 r. śm.), Bronisława Gorczycę, Danutę Musiał

                                 

Myśl na ten tydzień

O ile miłowanie przyjaciół jest cechą wszystkich, to miłowanie nieprzyjaciół jest już jedynie domeną chrześcijan

Tertulian

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.