...
Menu Zamknij

Różańce

Przypominamy, iż rozpoczęliśmy miesiąc październik, a więc czas modlitwy różańcowej! Bardzo mocno zachęcamy do uczestniczenia w tej modlitwie, która pomaga nam w duchowym świetle spojrzeć na tajemnice naszego życia!

Ile razy trzeba przyjść? Nie mamy zamiaru ograniczać duchowego zapału, ale dobrze, by oscylował on ponad liczbą 10 spotkań modlitewnych… 😉

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.