Menu Zamknij

Namaszczenie chorych

KPK Kan. 998 – Namaszczenia chorych, poprzez które Kościół wiernych niebezpiecznie chorych powierza Chrystusowi cierpiącemu i uwielbionemu, ażeby ich podtrzymał i zbawił, udziela się przez namaszczanie ich olejem i wypowiedzenie słów przepisanych w księgach liturgicznych. 

KPK Kan. 1001 – Duszpasterze i bliscy chorego powinni troszczyć się, by chorzy byli umacniani tym sakramentem w odpowiednim czasie.

 

Sakramentu namaszczenia chorych udziela się w celu duchowego umocnienia w cierpieniu chorego. Można tego sakramentu udzielać wielokrotnie nawet w ciągu jednej choroby, w około półrocznym odstępie czasu. Jeśli jednak nastąpi istotne pogorszenie stanu zdrowia wtedy natychmiast wzywa się kapłana z posługą.

Do sakramentu namaszczenia w domu chorego trzeba przygotować:

  • stolik nakryty białym obrusem
  • krzyż i dwie zapalone świece
  • talerzyk z watą, którą po sakramencie należy spalić
  • kropidło i wodę święconą

 

W naszej parafii chorych odwiedzamy w okresie Adwentu i Wielkiego Postu. W pozostałym czasie, stosownie do sytuacji. W momencie bezpośredniego zagrożenia życia należy wezwać kapłana o każdej porze.