Menu Zamknij

Żywy Różaniec

Żywy Różaniec

Różaniec jest jedną z najbardziej popularnych modlitw na świecie. Sięgają do niej ludzie prości i wykształceni, duchowni i świeccy. Jego forma modlitwy znana jest w innych religiach, ale jako modlitwa maryjna charakterystyczna jest dla katolików. Do odmawiania różańca wielokrotnie zachęcała Matka Boża w objawieniach: w Lourdes, w La Salette, w Fatimie i w polskim Gietrzwałdzie k. Olsztyna. Wzywają do niej nieustannie pasterze Kościoła, a szczególnie zachęcał do niej Ojciec Święty św. Jan Paweł II: “Różaniec to moja ulubiona modlitwa! (…). Wspaniała w swej prostocie i głębi. W tej modlitwie powtarzamy po wielokroć słowa, które Dziewica Maryja usłyszała od Archanioła i od swej krewnej Elżbiety. Z tymi słowami łączy się cały Kościół. Na tle słów Zdrowaś Maryjo dusza uzmysławia sobie zasadnicze wydarzenia z życia Jezusa Chrystusa. (…). Modlitwa tak prosta i tak bogata. Z głębi mojego serca zachęcam wszystkich do jej odmawiania”.
Członkowie Żywego Różańca mają na celu za pomocą wspólnej modlitwy dochować wierności Bogu, wytrwać w dobrym, bronić od złego siebie i bliskich. Członkowie Żywego Różańca mają obowiązek wielbić i naśladować Maryję oraz w szczególny sposób powinni wystrzegać się ciężkich grzechów. Na czele każdej Róży stoi Zelator lub Zelatorka. Mają oni obowiązek pilnowania zmiany Tajemnic Różańcowych co miesiąc. Wspólnota Żywego Różańca przy Parafii w Szańcu swoje zadanie realizuje przez otaczanie modlitwą wszystkich i wszystkiego co decyduje o życiu naszej parafialnej wspólnoty.
 
W naszej parafii działa 6 kół różańcowych.
 
Obowiązki członków Żywego Różańca
 
  • Zasadniczym obowiązkiem jest zapisanie imienia w Księdze i odmawianie codziennie jednego dziesiątka Różańca. 
  • Udział w miesięcznej zmianie tajemnic różańcowych (kto sześć razy z własnej winy opuści nabożeństwo, należy go wykreślić). 
  • Częste przystępowanie do Sakramentów świętych oraz udział w procesjach maryjnych. 
  • Rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską. 
  • Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła na wzór św. Dominika. 

“Na Różańcu prosimy Najświętszą Maryję Pannę, aby prowadziła nas do coraz pełniejszego zjednoczenia ze swoim Synem, Jezusem, byśmy się do Niego upodabniali, odczwuali tak jak On i jak On postępowali.”

 Papież Franciszek w liście do młodzieży zgromadzonej w Kownie, czerwiec 2013 r.