Menu Zamknij

KSM

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży to stowarzyszenie, które zrzesza młodych katolików świeckich w wieku od 14 do 30 roku życia, działających na terenie całej Polski. Głównym celem KSM jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie  i misji Kościoła poprzez szerzenie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zgodnie z zawołaniem:

Przez cnotę, naukę i pracę służyć Bogu i Ojczyźnie – GOTÓW!

Historia KSM

Historia Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży sięga czasów zaborów. W okresie zniewolenia trzeba było zespolić młode siły do walki o polskość. Każdy z zaborców pragnął wprowadzić swoje zwyczaje, kulturę, a nawet język. Katolicie środowiska powołały wtedy do życia Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej (SMP).

Stowarzyszenie to przekształciło się w dwa odrębne stowarzyszenia przeznaczone dla dziewcząt i chłopców. Pierwsze z nich przyjęło nazwę Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej, a drugie Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej. Później jednak na miejsce KSMŻ powołano Żywy Różaniec Dziewcząt (ŻRD). ŻRD i KSMM zaprzestało swojej działalności 7 lutego 1953 r. w związku z represjami władz komunistycznych. Inicjatorem reaktywowania Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży był ks. Prałat Antoni Sołtysik. Oficjalnie KSM zaczęło funkcjonować dopiero w 1990 r. dzięki dekretowi wydanemu przez Konferencję Episkopatu Polski, który powołał do życia KSM jako organizację ogólnopolską.

Patroni KSM

Bł. Karolina Kózkówna – Urodziła się 2 sierpnia 1898 r. w Wał-Rudzie. Żyła w ubogiej, ale bardzo religijnej rodzinie. We wszystkim była posłuszna rodzicom, z wielką miłością i troską opiekowała się rodzeństwem. Szczególnie czciła Maryję Niepokalaną, odmawiała Różaniec i zachęcała do życia według Bożych przykazań. 18 listopada 1914 r. została uprowadzona przez żołnierza armii rosyjskiej. Poniosła męczeńską śmierć w obronie swojego dziewictwa, dając tym samym największe świadectwo miłości do Boga.

Św. Stanisław Kostka – Urodził się w Rostkowie pod Przasnyszem w grudniu 1550 r. Uczęszczał do szkoły Jezuitów w Wiedniu. Był pilnym, pojętnym i myślącym uczniem, o czym świadczą zachowane po nim notatki. Czyniąc postępy w nauce, żył jednocześnie intensywnym życiem religijnym. W grudniu 1565 r. popadł w krótką, lecz niebezpieczną chorobę, wtedy też odkrył swoje powołanie zakonne. W październiku 1567 r. został przyjęty do Towarzystwa Jezusowego w Rzymie.  W sierpniu następnego roku gwałtownie zachorował i po kilku dniach zmarł. Było to późnym wieczorem w wigilię Wniebowzięcia, jakby śpiesząc się na tę uroczystość do nieba.

KSM Szaniec

Oddział przy naszej parafii powstał 14 listopada 2019 roku temu i w tym momencie liczy 15 członków. Dzięki cotygodniowym spotkaniom formacyjnym młodzież pogłębia swoją wiedzę religijną oraz wiarę. KSM to również akcje, oprócz działalności religijnej nie brakuje także działań charytatywnych, patriotycznych i sportowo-turystycznych. Członkowie KSM uczestniczą w życiu parafialnym, biorąc czynny udział w liturgii słowa, przygotowując adoracje, teksty rozważań różańca czy drogi krzyżowej. Oddział naszej parafii wykazuję się aktywnością również podczas wydarzeń diecezjalnych, takich jak Dzień Sportu, Dzień Skupienia, RekoKSM, oraz wydarzeniach ogólnopolskich np. Spotkaniu Młodych Lednica2000. KSM-owiczem się jest, a nie bywa, dlatego członkowie KSM są nieustannie GOTÓW!