...
Menu Zamknij

Krąg Biblijny

Do Kręgu Biblijnego należą osoby pragnące głębiej poznać Boga, jego mądrość, miłosierdzie i jego naukę. To jednak nie wszystko, bo choć może czasem o tym zapominamy, to przez odkrywanie Boga poznajemy także prawdę o samym sobie! Dzieje się to za sprawą słowa, które Bóg kieruje bezpośrednio do każdego z nas, które zapisane jest właśnie na kartach Pisma Świętego.

“Wybraliśmy tę księgę z pośród tysięcy innych, jako tę najważniejszą, pewną, niezmienną, aczkolwiek jakże aktualną”.

Wśród dzisiejszego natłoku informacji, zagubienia w wirze życia, niepokoju, spotykamy się się aby analizować wybrane fragmenty z Nowego i Starego Testamentu w świetle aktualnych wydarzeń. Jednak nie jest to kolejny wykład biblijny, który można odnaleźć równie dobrze na YouTubie, ale prawdziwe spotkanie z żywym Bogiem. Każdy ma szanse podzielić się swoimi pytaniami, wątpliwościami czy doświadczeniami związanymi z danym nam przez Kościół słowem. W ten sposób przygotowujemy do jeszcze lepszego uczestnictwa w niedzielnej eucharystii. 

Zachętą do tego aby właśnie biblia stała się tą najważniejszą księgą w Waszym życiu niech będą słowa z książki Romana BrandstaetteraKrąg biblijny“. Przywołuje on niezwykły testament, jaki pozostawił mu jego dziadek, na kilka dni przed swoją śmiercią:

“Będziesz Biblię nieustannie czytał. Będziesz ją kochał więcej niż rodziców. Więcej niż mnie. Nigdy się z nią nie rozstaniesz. A gdy zestarzejesz się, dojdziesz do przekonania, że wszystkie książki, jakie przeczytałeś w życiu, są tylko nieudolnym komentarzem do tej jedynej Księgi.”

Krąg biblijny w naszej parafii spotyka się dwa razy w miesiącu: w drugi i czwarty piątek miesiąca. Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcieliby bliżej poznać Pismo Święte. Dobra znajomość nie jest wymagana!

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.