Menu Zamknij

Krąg Biblijny

Do Kręgu Biblijnego należą osoby pragnące głębiej poznać Boga, jego mądrość, miłosierdzie i jego naukę. To jednak nie wszystko, bo choć może czasem o tym zapominamy, to przez odkrywanie Boga poznajemy także prawdę o samym sobie! Dzieje się to za sprawą słowa, które Bóg kieruje bezpośrednio do każdego z nas, które zapisane jest właśnie na kartach Pisma Świętego.

“Wybraliśmy tę księgę z pośród tysięcy innych, jako tę najważniejszą, pewną, niezmienną, aczkolwiek jakże aktualną”.

Wśród dzisiejszego natłoku informacji, zagubienia w wirze życia, niepokoju, spotykamy się się aby analizować wybrane fragmenty z Nowego i Starego Testamentu w świetle aktualnych wydarzeń. Jednak nie jest to kolejny wykład biblijny, który można odnaleźć równie dobrze na YouTubie, ale prawdziwe spotkanie z żywym Bogiem. Każdy ma szanse podzielić się swoimi pytaniami, wątpliwościami czy doświadczeniami związanymi z danym nam przez Kościół słowem. W ten sposób przygotowujemy do jeszcze lepszego uczestnictwa w niedzielnej eucharystii. 

Zachętą do tego aby właśnie biblia stała się tą najważniejszą księgą w Waszym życiu niech będą słowa z książki Romana BrandstaetteraKrąg biblijny“. Przywołuje on niezwykły testament, jaki pozostawił mu jego dziadek, na kilka dni przed swoją śmiercią:

“Będziesz Biblię nieustannie czytał. Będziesz ją kochał więcej niż rodziców. Więcej niż mnie. Nigdy się z nią nie rozstaniesz. A gdy zestarzejesz się, dojdziesz do przekonania, że wszystkie książki, jakie przeczytałeś w życiu, są tylko nieudolnym komentarzem do tej jedynej Księgi.”

Krąg biblijny w naszej parafii spotyka się dwa razy w miesiącu: w drugi i czwarty piątek miesiąca. Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcieliby bliżej poznać Pismo Święte. Dobra znajomość nie jest wymagana!